Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между Роял Т.М.ООД от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на адреса на магазина (наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на адреса на магазина (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

Роял Т.М.ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:

гр.София, ул.Демир Капия №9, №; ЕИК по БУЛСТАТ: BG121802264;

РЕГИСТРАЦИЯ

За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в стоки, не е необходима предварителна регистрация.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Личните данни, които адреса на магазина получава при попълване на заявките, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. адреса на магазина гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. 

ОБРАБОТКА НАПОРЪЧКИ И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Поръчки получени до 12.00 часа се обработват същия работен ден и се доставят за 2 работни дни.Поръчки получени след 12.00 часа се обработват на следващия работен ден и се доставят за 2 работни дни.Поръчки получени в празнични и неработни дни се обработват на първия възможен работен ден и се доставят за 2 работни дни. Следвайки инструкциите на интерактивния интерфейс Вие трябва само да попълните нужната информация и Вашата поръчка вече е при нас. След получаването и ще се свържем с Вас на посочения e-mail адрес за потвърждение. В рамките на 2 работни дни. нашите специалисти ще подготвят и експедират поръчаните стоки на посочения от Вас адрес.При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, начинa на доставка и начина на плащане.


ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА


Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. В цената на поръчката е включена и доставка.

адреса на магазина има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите.При допуснати технически грешки при публикуване на цените адреса на магазина има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя адреса на магазина се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.


ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
2. Липса на телефон за контакт с потребителя.
3. Липса на валиден e-mail за контакт с потребителя.
4. Некоректно попълнена заявка за поръчка.
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

С наложен платеж при доставка на стоката.

Фактура се издава при поискване в 7 дневен срок от заплащането на стоката.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. В случай на отказ, получените  стоки трябва да бъдат неразопаковани и съхранени по начин, който не е нарушил тяхното качество и безопасност. При отказ от договора, стоките трябва да бъдат върнати за сметка на купувача в тяхното първоначално състояние, опаковката, в която нормално се предлагат в търговската мрежа,  в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП и със съпровождащата ги документация. В противен случай, прекратяването на договора става след  договаряне на обезщетение за намалените потребителски свойства на стоката.Парите се възстановяват на клиента по банков път след предоставена от него банкова сметка в срок до 30 дни.
Подаване на уведомяване за отказ от договор, връщане на стоки и подаване на жалби можете да извършите на нашия имейл адрес royaltm@dir.bg 
или на тел. 02 936 01 75